De familie Menkveld

DE FAMILIENAAM

De familienaam Menkveld is een vrij unieke naam : er bestaat slechts één familie op de hele wereld, die deze achternaam draagt. Zoals zo vele andere Achterhoekse familienamen vindt zij haar oorsprong al heel vroeg in een boerderijnaam: het Menckvelt. De huidige schrijfwijze "MENKVELD" werd ook al vèr vòòr de Napoleontische tijd gebruikt : in de doopboeken van Ruurlo (1670-1732) wordt op 4 december 1687 ene "Berendjen te Menkveld" vermeld als doopgetuige. De hierboven genoemde - nieuw opgebouwde - boerderij bestaat nog steeds en bevindt zich vlakbij de bekende museumboerderij "De Lebbenbrugge" aan de Lebbinkbeek ten zuidoosten van Lochem en ten zuiden van Zwiep in een streek die vroeger de buurtschap Boschheurne werd genoemd. In de voorgevel is een steen met de boerderijnaam ingemetseld. Het precieze moment waarop de bewoners van dit erve Menckvelt de boerderijnaam als familienaam gingen gebruiken is niet bekend. Dat er wel al heel vroeg voorouders van de huidige Menkveldfamilie op deze boerderij hebben gewoond en destijds ook de naam van de boerderij als eigen familienaam hebben aangenomen en dat zij van daar de naam als familienaam meenamen bij vertrek naar elders, is wel bekend. Alle huidige Menkvelden, waar ook ter wereld, stammen af van de tot nu toe oudst bekende bewoner van deze stamboerderij: HEYNE MENKVELD die er in 1550 woonde.