De familie Menkveld

Over mij

Ik ben Albert Menkveld en werd geboren op 22 april 1950 in Assen (Dr). In 1979 begon ik met de hobby genealogie, waarbij ik een leuke start kreeg dankzij een familielid uit Arnhem die al een kleine stamboom had gemaakt. In de afgelopen jaren heb ik veel materiaal en gegevens over de familie Menkveld vergaard, zoals data, kopieën en/of originelen van trouwcertificaten, trouwboekjes, huwelijkse bijlagen, testamenten, rouw-, trouw- en geboortekaarten, diploma’s, boeken door of over Menkvelden, krantenknipsels, rouw-, trouw- en geboorte advertenties, honderden foto’s en voorwerpen gemaakt door Menkvelden of met de familienaam erop. Het archief beslaat meerdere meters (zie foto’s) en de database waarin ik de gegevens verwerk en opsla bevat ruim 25.000 namen. Ook het internet biedt de laatste jaren steeds meer informatie. Maar naast al deze materiele zaken heb ik tijdens mijn jarenlange speurtocht toch vooral genoten van de vele persoonlijke verhalen en ontmoetingen die ik mocht hebben. Ik werd bijna altijd warm welkom geheten en kreeg de echte levensverhalen te horen. Veel daarvan zijn/waren zo persoonlijk dat ik ze alleen meedraag in mijn herinnering en ze niet aan papier toevertrouw. De laatste jaren is ook de sociale media erbij gekomen. Dankzij bijvoorbeeld facebook en linkedin heb ik heel veel contacten met familieleden in Nederland maar ook in Australië, Zuid-Afrika, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Lang niet alle gegevens kan en wil ik op het internet plaatsen. De privacy van levende Menkvelden blijft daarmee gewaarborgd. Daarnaast zal ik graag mogelijke vragen proberen te beantwoorden. De hobby blijft me boeien en de familiepuzzel is nooit af. Ik hoop nog vele jaren veel nieuwe informatie te mogen verwerken in het archief.